คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ
เรียนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
นิทานอีสป
หน้าแรกนิทานเด็ก นิทานอีสปเรื่องสั้น วิดีโอคลิปนิทาน บทเรียน ก-ฮ หัดเขียน A-Z หัดเขียนเลข 1-10 ศัพท์ภาษาอังกฤษ บทเรียนมานี มานะ ติดต่อเรา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานเบื้องต้น2

ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานเบื้องต้น2


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงว่า คำแปล
box บ๊อกซ์ กล่อง
fox ฟ๊อกซ์ หมาป่า
mop ม๊อพ ไม้ถูพื้น
top ท็อป ลูกข่าง
lock ล็อค แม่กุญแจ
sock ซ็อค ถุงเท้า
mad แมด บ้าคลั่ง
sad แซด เสียใจ
on ออน ข้างบน
down ดาว์น ลง
across ครอส ตามขวาง
jug จั๊ก เหยือก
bug บั๊ก แมลงปีกแข็ง
bus บัส รถประจำทาง
cup คับ ถ้วย
gun กัน ปืน
hut ฮัท กระท่อม
look ลุ๊ค มองดู
big บิ๊ก ใหญ่
hand แฮน มือ
his ฮีส ของเขาผู้ชาย
sheep ชิ๊พ แกะ
Zebra ซีบร้า ม้าลาย
can แคน กระป๋อง
Queen ควีน ราชินี
know โนว์ รู้,รู้จัก
bad แบด เลว
help เฮลพ์ ช่วยด้วย
have แฮฟ มี
welcome เวลคัม ยินดีต้อนรับ
book บุ๊ค หนังสือ
pencil เพนซิล ดินสอ
ruler รูเลอร์ ไม้บรรทัด
put พุด วาง
come คัม มา
go โก ไป
good กู้ด ดี
over there โอเวอะ แธ ตรงนั้น
here เฮียร์ ที่นี่
your ยัวร์ ของคุณ ของเธอ
desk เดสก์ โต๊ะ
table เทเบิล โต๊ะ
room รูม ห้อง
broom บรูม ไม้กวาด
under อันเดอร์ ใต้
in อิน ใน
on ออน เปิด
key คีย์ กุญแจ
now นาว์ ตอนนี้
chair แชร์ เก้าอี้
where แวร์ ที่ไหน
door ดอร์ ประตู
blackboard แบลค์ บอร์ด  
school สคูล โรงเรียน
student สทิว เด้นท์ นักเรียน