คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ
เรียนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
นิทานอีสป
หน้าแรกนิทานเด็ก นิทานอีสปเรื่องสั้น วิดีโอคลิปนิทาน บทเรียน ก-ฮ หัดเขียน A-Z หัดเขียนเลข 1-10 ศัพท์ภาษาอังกฤษ บทเรียนมานี มานะ ติดต่อเรา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานเบื้องต้น5

ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานเบื้องต้น5


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงว่า คำแปล
bathroom บาธ รูม ห้องน้ำ
cartoon คาร์ ตูน การ์ตูน
home โฮม บ้าน
homework โฮม เวิร์ค การบ้าน
market มาร์เก็ต ตลาด
eat อีท กิน
play เพลย์ เล่น
read รีด อ่าน
run รัน วิ่ง
sing ซิง ร้องเพลง
sit ซิท นั่ง
stand สแตนด์ ยืน
talk ทอล์ค คุย
walk วอล์ค เดิน
work เวิร์ค งาน
write ไรท์ เขียน
drawing ดรอว์ อิ้ง วาดรูป
rain เรน ฝน
pour พอร์ ริน
snore สนอ นอนกรน
sun ซัน พระอาทิตย์
fun ฟัน สนุก
boring บอร์ริ่ง เบื่อ
sleeping สรีปปิ้ง การนอน
fast ฟาสท์ เร็ว
get wet เก็ท เว็ท ถูกทำให้เปียก
hurry เฮอร์รี่ เร่งรีบ
new นิว นิว
old โอลด์ เก่า
umbrella อัมเบรล่า อัมเบรลล่า
ring ริงค์ แหวน
asleep แอสะรีพ ง่วงนอน
goodbye กู้ดบาย ลาก่อน
playing เพลย์อิง กำลังเล่น
close โค้ด ปิด