คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นประถม1-6
เรียนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
นิทานอีสป
หน้าแรกนิทานเด็ก นิทานอีสปเรื่องสั้น วิดีโอคลิปนิทาน บทเรียน ก-ฮ หัดเขียน A-Z หัดเขียนเลข 1-10 ศัพท์ภาษาอังกฤษ บทเรียนมานี มานะ ติดต่อเรา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นประถม1-6

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานเบื้องต้นชั้นประถม1-6


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงว่า คำแปล
train station เทรน สเทชั่น สถานีรถไฟ
live ลิฟว์ อาศัยอยู่
at แอท ที่
behind บีไฮนด์ ข้างหลัง
in front of อินฟร้อนท ออฟ ข้างหน้า
near เนียร์ ใกล้
next to เน็ก ทู ถัดไป
around อะราวนด์ รอบๆ
last ลาสท์ สุดท้าย
opposite ออปโพซิท ตรงกันข้าม
first เฟิสท์ ที่หนึ่ง
same เซม อันเดียวกัน
market มาร์เกิท ตลาด
art อาร์ท ศิลป
breakfast เบรคฟัสท์ อาหารเช้า
clock คล็อค นาฬิกา
dinner ดินเนอร์ อาหารเย็น
evening อิฟนิ่ง เวลาเย็น
lunch ลันซ์ อาหารกลางวัน
maths แมธ คณิตศาสตร์
music มิวสิค ดนตรี
science ไซอันซ์ วิทยาศาสตร์
o'clock โอ คล็อค นาฬิกา
time ไทม์ เวลา
arrive อะไรฟ์ มาถึง
begin บีกิน เริ่มต้น
clean คลีน สะอาด
feed ฟีด เลี้ยง ป้อน
get up เก็ทอัพ ตื่นขึ้น
help เฮลท์ ช่วย
leave ลีฟว์ ลา
study สะทัดดี้ เรียน
feed the animal ฟีด ดิ แอนนิมอล เลี้ยงสัตว์
from to ฟรอม์ ทู จากนั่นถึงนี่
take a bath เทค อะ บาธ ไปอาบน้ำ
find ไฟนด์ หา เจอ พบ