เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
เรียนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
นิทานอีสป
หน้าแรกนิทานเด็ก นิทานอีสปเรื่องสั้น วิดีโอคลิปนิทาน บทเรียน ก-ฮ หัดเขียน A-Z หัดเขียนเลข 1-10 ศัพท์ภาษาอังกฤษ บทเรียนมานี มานะ ติดต่อเรา

รู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษ English Alphabet

รู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษ English Alphabet

ตัวอักษร(พยัญชนะ)ภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 26 ตัว ได้แก่ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ส่วน สระภาษาอังกฤษมี 5 ตัว ได้แก่ A E I O U

พยัญชนะภาษาอังกฤษสามารถเขียนได้ทั้งหมด 4 แบบดังนี้คือ

  • ตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • ตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
  • ตัวเขียนใหญ่ภาษาอังกฤษ
  • ตัวเขียนเล็กภาษาอังกฤษ