เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
เรียนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
นิทานอีสป
หน้าแรกนิทานเด็ก นิทานอีสปเรื่องสั้น วิดีโอคลิปนิทาน บทเรียน ก-ฮ หัดเขียน A-Z หัดเขียนเลข 1-10 ศัพท์ภาษาอังกฤษ บทเรียนมานี มานะ ติดต่อเรา

ฝึกอ่านออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษa-z

ฝึกอ่านออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ a-z


ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก อ่านออกเสียงว่า
A a เอ
B b บี
C c ซี
D d ดี
E e อี
F f เอฟ
G g จี
H h เอช
I i ไอ
J j เจ
K k เค
L l แอล
M m เอ็ม
N n เอ็น
O o โอ
P p พี
Q q คิว
R r อาร์
S s เอส
T t ที
U u ยู
V v วี
W w ดับเบิ้ลยู
X x เอ็กซ์
Y y วาย
Z z ซี หรือ แซท