เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
เรียนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
นิทานอีสป
หน้าแรกนิทานเด็ก นิทานอีสปเรื่องสั้น วิดีโอคลิปนิทาน บทเรียน ก-ฮ หัดเขียน A-Z หัดเขียนเลข 1-10 ศัพท์ภาษาอังกฤษ บทเรียนมานี มานะ ติดต่อเรา

วิดีโอคลิปเพลงสอนหัดเขียน ภาษาอังกฤษ a-z

เพลง ABC ภาษาอังกฤษ

ABC – เนื้อเพลง
A-B-C-D-E-F-G
H-I-J-K L-M-N-O-P
Q-R-S T-U-V W-X
Y and Z
Now I know my A-B-C's
Next time won't you sing with me!