เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
เรียนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
นิทานอีสป
หน้าแรกนิทานเด็ก นิทานอีสปเรื่องสั้น วิดีโอคลิปนิทาน บทเรียน ก-ฮ หัดเขียน A-Z หัดเขียนเลข 1-10 ศัพท์ภาษาอังกฤษ บทเรียนมานี มานะ ติดต่อเรา

บทสนทนาภาษาอังกฤษการทักทาย Greeting

บทสนทนาภาษาอังกฤษการกล่าวทักทาย Greeting

การทักทาย (Greetings) ปกติที่เราใช้กันทั่วไป เราใช้ hi hello จริงๆแล้วเราสามารถแบ่งออกเป็น แบบทักทายอย่างเป็นทางการFormal Greeting และ ทักทา่ยแบบไม่เป็นทางการกันเอง
informal greeting ดังนี้

การพูดทักทายอย่างเป็นทางการ Formal greeting
ประโยคทักทายภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงว่า คำแปล
Good morning กูด-มอ-นิ่ง สวัสดีตอนเช้า
Good afternoon กูด-มอ-อาฟเทอะนูน สวัสดช่วงหลังเที่ยงวันถึงช่วงเย็น
Good evening กูด-อิีฟว์-นิ่ง สวัสดีช่วงเย็นถึงกลางคืน

การพูดทักทายอย่างไม่เป็นทางการอย่างสนิทสนม Informal greeting
ประโยคทักทายภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงว่า คำแปล

Hi,Hello

ไฮ , ฮัลโหล สวัสดี
How are you? ฮาว อาร์ ยู? เป็นไงบ้าง
What's up?
ว้อท ซับ? เป็นไงบ้าง

How are you doing?

ฮาว อาร์ ยู ดูอิ้ง? เป็นไงบ้าง

How are you?

ฮาว อาร์ ย เป็นไงบ้าง

How are you going? (แบบอังกฤษ)

ฮาว อาร์ ยู โกอิง? เป็นอย่างไรบ้าง
How are you doing? (แบบอเมริกัน) ฮาว อาร์ ยู ดูอิง? เป็นอย่างไรบ้าง
How’s it going? ฮาว์ส อิท โกอิง? เป็นยังไงบ้าง
How have you been? ฮาว แฮบ ยู บีน? เป็นอย่างไรบ้าง
How’s your life? ฮาว ยัว ไลฟ์? เป็นอย่างไรบ้าง,สบายดีไหม
How’s everything? ฮาว เอเวลีติง? เป็นอย่างไรบ้าง
How are things (with you)?
ฮาว อาร์ ติ้งส วิทช์ ยู? เป็นอย่างไรบ้าง