เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
เรียนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
นิทานอีสป
หน้าแรกนิทานเด็ก นิทานอีสปเรื่องสั้น วิดีโอคลิปนิทาน บทเรียน ก-ฮ หัดเขียน A-Z หัดเขียนเลข 1-10 ศัพท์ภาษาอังกฤษ บทเรียนมานี มานะ ติดต่อเรา

การใช้Pronoun คำสรรพนาม

การใช้คำสรรพนาม pronoun ในภาษาอังกฤษ

คำสรรพนาม(pronoun) คือ คำที่ใช้แทนคำนาม หรือคำเสมอนาม เพื่อหลีกเลี่ยงในการกล่าวถึงซ้ำเดิมหลายๆครั้ง ซึ่ง คำสรรพนาม(pronoun)จะแบ่งได้ดังนี้

  1. Personal Pronoun สรรพนามบุคคล
  2. Possessive Pronoun สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ
  3. Reflexive Pronoun สรรพนามแสดงการเน้นเจาะจง
  4. Demonstrative Pronoun สรรพนามบ่งชี้
  5. Interrogative Pronoun สรรพนามคำถาม
  6. Relative Pronoun สรรพนามเชื่อม
  7. Distributive Pronoun วิภาคสรรพนาม