คำศัพท์สวนหลังบ้านภาษาอังกฤษ
เรียนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
นิทานอีสป
หน้าแรกนิทานเด็ก นิทานอีสปเรื่องสั้น วิดีโอคลิปนิทาน บทเรียน ก-ฮ หัดเขียน A-Z หัดเขียนเลข 1-10 ศัพท์ภาษาอังกฤษ บทเรียนมานี มานะ ติดต่อเรา

คำศัพท์สวนหลังบ้านภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดสวนหลังบ้านภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงว่า คำแปล
backyard garden แบ๊ค ยาร์ด การ์เดนท์ สวนหลังบ้าน
flower ฟลาว เวอร์ ดอกไม้
tree
ทรี ต้นไม้
soil ซอยล์ ดินสำหรับปลูกต้นไม้
flower bed ฟลาว เวอร์ เบด แปลงปลูกดอกไม้
seed ซีด เมล็ดพืช
grass กราส หญ้า
lawn ลอน สนามหญ้า
gardener การ์เดนท์เนอร์ คนสวน
sprinkler สพริง เคลอร์ เครื่องฉีดน้ำสนามหญ้า
weed วีด วัชพืช
fruit picker ฟรุ๊ท พิคเคอร์ ตะกร้อสำหรับเก็บผลไม้
shed เชด โรงเก็บของ
hod ฮ็อด บุ้งกี๋
pruning shears พรูนนิ่ง เชียร์ส้ กรรไกรตัดกิ่งไม
grass shears กราส เชียร์ส กรรไกรตัดหญ้า
spade สเพด เสียม
lawn mower ลอน โมเวอร์ เครื่องตัดหญ้า
garden fork การ์เด้น ฟอร์ค ไม้สามง่าม
rake เร็ค คราด
hoe โฮ จอบ
hedge เฮ็ดจ์้ แนวพุ่มไม
watering pot วอเทอร์ริ่ง พอท ฝักบัวรดน้ำ
vegetable plot เวจเจททะเบิล พลอท แปลงปลูกผัก
flowerpot ฟลาว เวอร์ พอท้ กระถางต้นไม
fertilizer เฟอร์ทิ ไล เซอร์ ปุ๋ย
bush บุช พุ่มไม้
swing สวิง ชิงช้า
pest เพสท์ ศัตรูพืช
garden tree การ์เด้น ทรี ไม้ประดับ
herbicide เฮอร์ บิไซด์ ยากำจัดวัชพืช
pesticide เพส ทิ ไซด์ ยาฆ่าแมลง
hammock แฮมม๊อค เปลญวน
hosepipe โฮซ ไพพ์ สายยาง