คำศัพท์ร่างกายภาษาอังกฤษ
เรียนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
นิทานอีสป
หน้าแรกนิทานเด็ก นิทานอีสปเรื่องสั้น วิดีโอคลิปนิทาน บทเรียน ก-ฮ หัดเขียน A-Z หัดเขียนเลข 1-10 ศัพท์ภาษาอังกฤษ บทเรียนมานี มานะ ติดต่อเรา

คำศัพท์ร่างกายภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ร่างกายภาษาอังกฤษ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงว่า คำแปล
abdomen แอ็บ-โด-เมิน ช่องท้อง
ankle แอง-เคิล ข้อเท้า
arm
อาร์ม แขน
back
แบ็ค หลัง
bottom
บอท-ท่อม ก้น
cheek
ชีค แก้ม
chest
เชสท์ หน้าอก
chin
ชิน คาง
ear
เอียร์ หู
elbow
เอล-โบว์ ข้อศอก
eye
อาย ตา
eyebrow
อาย-บราว์ คิ้ว
eyelash
อาย-แลช ขนตา
face
เฟซ ใบหน้า
finger
ฟิง-เกอร์ นิ้วมือ
foot
ฟุตท์ เท้า
forehead
โฟร์-เฮด หน้าผาก
hand
แฮนด์ มือ
hair
แฮร์ ผม
head
เฮด ศีรษะ/หัว
heart
ฮาร์ท หัวใจ
knee
นี หัวเข่า
leg
เลก ขา
lip
ลิพ ริมฝีปาก
mouth
เม้าธฺ ปาก
nail
เนล เล็บ
neck
เน็ค คอ
nose
โนส จมูก
shoulder
โชว์-เดอร์ หัวไหล่
0teeth
ทีธ ฟัน หลายซี่
thumb
ธัมบ นิ้วหัวแม่มือ
toe
โท นิ้วเท้า
tongue
ทั้งก ลิ้น
trunk
ทรังค ลำตัว
waist เวสท์ เอว