คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เรียนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
นิทานอีสป
หน้าแรกนิทานเด็ก นิทานอีสปเรื่องสั้น วิดีโอคลิปนิทาน บทเรียน ก-ฮ หัดเขียน A-Z หัดเขียนเลข 1-10 ศัพท์ภาษาอังกฤษ บทเรียนมานี มานะ ติดต่อเรา

คำศัพท์เลขคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ Match vocabulary

คำศัพท์ตัวเลขภาษาอังกฤษ match vocabulary


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงว่า คำแปล
match แมชฺ คณิตศาสตร์
counting เคาทฺ ทิ้งค การคำนวณ การนับ
calculator แคล'คิวเล'เทอะ เครื่องคิดเลข
calculation แคลคิวเล'เชิน การคำนวณ
deposit account ดิพอส'ซิท อะเคานทฺ' บัญชีเงินฝาก
savings account เซ'วิง อะเคานทฺ' บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
fixed account ฟิกซดฺ อะเคานทฺ' บัญชีเงินฝากประจำ
plus พลัส บวก
divided ดิไวดฺ' หาร
cheque เชคฺ เช็ค
square root สแควร์ รูท สแควร์รูท
minus ไมนัส ลบ
equals อี'ควอล เท่ากับ
multiplied มัล'ทิไพลดฺ คูณ
accountant อะเคานทฺ' บัญชี
interest rate อิน'เทอริสทฺ เรทฺ อัตราดอกเบี้ย
Bank แบงค์ ธนาคาร
deposit ดิพอส'ซิท การฝากเงิน
withdraw วิธ'ดรอ ถอน
percentage เพอเซน'ทิจฺ เปอร์เซ็นต์
credit card เครด'ดิท คาร์ด บัตรเครดิต
lend เลนดฺ ให้ยืมเงิน กู้เงิน
cashier , clerk แคช'เชียร์ ,เคลิค พนักงานรับฝากเงิน
accountant อะเคา' เทินทฺ นักบัญชี