คำศัพท์คลินิกทันตกรรมทำฟันภาษาอังกฤษ
เรียนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
นิทานอีสป
หน้าแรกนิทานเด็ก นิทานอีสปเรื่องสั้น วิดีโอคลิปนิทาน บทเรียน ก-ฮ หัดเขียน A-Z หัดเขียนเลข 1-10 ศัพท์ภาษาอังกฤษ บทเรียนมานี มานะ ติดต่อเรา

คำศัพท์คลินิกทันตกรรมทำฟันภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดคลินิกทันตกรรมทำฟันภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงว่า คำแปล
dentist เดน ทิสท์ ทันตแพทย์
dental clinic เด็น เทิล คลิ นิค คลินิกทันตกรรม
dental chair เด็น เทิล แชร์ เก้าอี้ทันตกรรม
suction apparatus ซัคชั่น แอพ พาราทัส อุปกรณ์ดูดน้ำลาย
instrument dish อิน สทรูเม็นท์ ดิช ถาดใส่เครื่องมือทันตกรรม
mouth mirror เมาธ์ มิลเลอร์ กระจกส่งฟัน
decared tooth ดิเคย์ ทูธุ ฟันผ
extraction forceps เอ็คสแทร๊คชั่น ฟอร์ เซ็พซ์ คีมถอนฟัน
scalers สเคล เลอร์สุ เครื่องมือขูดหินปูน
orthodontics ออโธดอน ทิคส์ การจัดฟัน
dental instrument เดนเทิล อินสตรูเม็นท์ เครื่องมือทันตกรรม
basin เบ ซิน อ่างบ้วนปาก
tooth extraction ทูธ เอ็ค แทร๊ก ชั่น การถอนฟัน
dental drill เดน เทิล ดริลล ์ เครื่องกรอฟัน