คำศัพท์อารมณ์ภาษาอังกฤษ
เรียนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
นิทานอีสป
หน้าแรกนิทานเด็ก นิทานอีสปเรื่องสั้น วิดีโอคลิปนิทาน บทเรียน ก-ฮ หัดเขียน A-Z หัดเขียนเลข 1-10 ศัพท์ภาษาอังกฤษ บทเรียนมานี มานะ ติดต่อเรา

คำศัพท์อารมณ์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์อารมณ์ภาษาอังกฤษ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงว่า คำแปล
tired
ไท’เออด เบื่อ
sleepy
สลีพ’พี ง่วง
exhausted
เอกซอสทเทด เหนื่อยหอบ
hot ฮอท ร้อน
cold โคลด์ หนาว
hungry
ฮัง’กรี หิวโหย
thirsty
เธิร์ส’ที กระหายน้ำ
full
ฟูล อิ่ม
sick/ill
ซิค / อีล เจ็บป่วย
happy
แฮปปี้ มีความสุข
ecstatic
เอคสแทท’ทิค ปลื้ม
sad/unhappy
แซด / อันแฮปปี้ เศร้า/ไม่มีความสุข
miserable
มิส’เซอระเบิล เป็นทุกข์
pleased
พรีสด์ พึงพอใจ
disappointed
ดิสอะพอย’ทิด ผิดหวัง
upset อัพเซท หัวเสีย