คำศัพท์ห้องสมุดภาษาอังกฤษ
เรียนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
นิทานอีสป
หน้าแรกนิทานเด็ก นิทานอีสปเรื่องสั้น วิดีโอคลิปนิทาน บทเรียน ก-ฮ หัดเขียน A-Z หัดเขียนเลข 1-10 ศัพท์ภาษาอังกฤษ บทเรียนมานี มานะ ติดต่อเรา

คำศัพท์ห้องสมุดภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดห้องสมุดภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงว่า คำแปล
library ไล บรารี่ คำศัพท์ห้องสมุด
library card ไล บรารี่ คาร์ด บัตรห้องสมุด
book บุ๊ค หนังสือ
newspaper นิวส เพเพอร์ หนังสือพิมพ์
journal เจอร์ เนิล วารสาร
magazine แม็ก กา ซีน นิตยสาร
encyclopedia เอ็น ไซ โคล พี เดีย สารานุกรม
librarian
ไลบราเรียน์ บรรณารักษ์
library clerk ไลบรารี่ เคิลร์ค พนักงานห้องสมุด
title ไท เทิล ชื่อเรื่องหนังสือ
author ออเธอร์ ชื่อผู้แต่ง
row โรว์ แถวหนังสือ
call slip คอล สลิพ บัตรยืมหนังสือ
call number คอล นัม เบอร์ เลขเรียกหนังสือ
shelf เชลฟ์ ชั้นวางหนังสือ
card catalog คาร์ด แคท ทาล็อค ตู้บัตร