คำศัพท์เดือนภาษาอังกฤษ
เรียนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
นิทานอีสป
หน้าแรกนิทานเด็ก นิทานอีสปเรื่องสั้น วิดีโอคลิปนิทาน บทเรียน ก-ฮ หัดเขียน A-Z หัดเขียนเลข 1-10 ศัพท์ภาษาอังกฤษ บทเรียนมานี มานะ ติดต่อเรา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเดือน12เดือน

คำศัพท์เดือน12เดือนภาษาอังกฤษ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงว่า คำแปล
January
แจนยัวรี่ เดือนมกราคม
February เฟบบรัวรี เดือนกุมภาพันธ์
March
มาช เดือนมีนาคม
April
เอ-พริล เดือนเมษายน
May
เมย์ เดือนพฤษภาคม
June
จูน เดือนมิถุนายน
July
จูไล เดือนกรกฎาคม
August
ออ-กัซท เดือนสิงหาคม
September
เซ็พเทมเบอ เดือนกันยายน
October
อ็อคโทเบอ เดือนตุลาคม
November
โนะเฟมเบอ เดือนพฤศจิกายน
December ดิเซมเบอ เดือนธันวาคม
month มั้นซ์ เดือน