คำศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษ
เรียนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
นิทานอีสป
หน้าแรกนิทานเด็ก นิทานอีสปเรื่องสั้น วิดีโอคลิปนิทาน บทเรียน ก-ฮ หัดเขียน A-Z หัดเขียนเลข 1-10 ศัพท์ภาษาอังกฤษ บทเรียนมานี มานะ ติดต่อเรา

คำศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษ

คำศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงว่า คำแปล
police โพลิส ตำรวจ
chef
เชฟ หัวหน้าพ่อครัว
taxi driver
แทค ซี ไดรว์ เวอะ คนขับรถแท็กซี่
decorator
เดค คะ เร เทอะ ช่างตกแต่ง
builder
บิล เดอะ ช่างก่อสร้าง
waiter เว เทอะ บริกรชาย
writer
ไรท์ เทอร์ นักเขียน
waitress
เว ทริส บริกรหญิง
secretary เซค เครด เทอะ ริ เลขานุการ
postman
โพส แมน บุรุษไปรษณีย์
electrician
อี เลค ทริช เชิน ช่างไฟฟ้า
cleaner
คลีน เนอร์ พนักงานทำความสะอาด
photographer
ฟะทอก กราฟเฟอะ ช่างถ่ายรูป
translator
แทรน ซเล เธอะ ล่าม
plumber พลัม เบอะ ช่างประปา
housewife
เฮาซ ไวฟ์ แม่บ้าน
architect อาร์ คิ เทค สถาปนิก
receptionist รี เซฟ ชันนิสท์ พนักงานต้อนรับ
lawyer ลอว์ เยอร์ ทนายความ
farmer ฟารมเมอร์ ชาวนา
butcher บูชท เชอะ คนฆ่าสัตว์
office worker ออฟฟิส เวิร์คเกอร์ พนักงานสำนักงาน
bus driver บัส ไดรว์ เวอะ พนักงานขับรถประจำทาง
journalist เจอร์ นะ ลิสท์ นักหนังสือพิมพ์
baker
เบ เคอะ คนทำขนมปัง
pilot ไพ เลิท นักบิน
make-up artist เมกอัพ อาร์ทติสท์ ช่างแต่งหน้า
hairdresser
แฮร์ เดรส เซอะ ช่างแต่งผม
barber
บาร์ เบอร์ ช่างตัดผม
salesman เซลแมน พนักงานขาย
engineer เอนจะเนียร์ วิศวกร
graphic designer แกรฟ ฟิค ดิไซ เนอะ ผู้ออกแบบกราฟฟิค
accountant อะ เคา เทินท นักบัญชี
doctor ด็อกเทอะ แพทย์
dentist เดนทิสท ทันตแพทย์
surgeon เซอเจิน ศัลยแพทย์
vet เวท สัตวแพทย์
pharmacist ฟาร์ มะซิสท เภสัชกร
chemist
เคมมิสที นักเคม
nurse
เนิร์ซ พยาบาล
artist
อาร์ท ทิสท ศิลปิน
teacher
ทีช เชอะ ครู
travel agent
แทรฟ เวิล เอเจินท ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว
musician มิวซิซชันี นักดนตร
actor แอคเทอะ นักแสดงชาย
actress
แอคเทรส นักแสดงหญิง
model
โม'เดิล นางแบบ
singer
ซิงเกอ นักร้อง
dancer
ดานซ นักเต้น
politician
พอลลิทชชัน นักการเมือง
gardener การ์ เดน เนอะ คนสวน
soldier โซล เจอะ ทหารบก
sailor เซ เลอะ ทหารเรือ
manager เมนเนจเจอร์ ผู้จัดการ
factory worker แฟคโทริ เวิร์คเกอะ พนักงานโรงงาน
carpenter
คาร์ เพนเทอะ ช่างไม้
mechanic
มะแค'นิค ช่างเครื่อง