เครื่องสำอางค์ภาษาอังกฤษ
เรียนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
นิทานอีสป
หน้าแรกนิทานเด็ก นิทานอีสปเรื่องสั้น วิดีโอคลิปนิทาน บทเรียน ก-ฮ หัดเขียน A-Z หัดเขียนเลข 1-10 ศัพท์ภาษาอังกฤษ บทเรียนมานี มานะ ติดต่อเรา

คำศัพท์ฤดูกาลภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ฤดูกาลภาษาอังกฤษ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงว่า คำแปล
Season
ซีซัน ฤดูกาล
Summer
ซัม เมอะ ฤดูร้อน
Spring
สปริง ฤดูใบไม้ผลิ
Fall, Autumn
ฟอล , ออทึม ฤดูใบไม้ร่วง
Winter
วิน เทอะ ฤดูหนาว
Cold season
โคลด ซีซัน ฤดูหนาว
Hot season
ฮอท ซีซัน ฤดูร้อน
Rainy season
เรนนี ซีซัน ฤดูฝน
Rain
เรน ฝน
Hot
ฮอท ร้อน
Warm
วอม อบอุ่น
Cold
โคลด หนาว
Cool
คูล เย็น
Freezing
ฟรีซซิง เย็นจนแข็ง
Frost
ฟร็อซท น้ำค้างแข็ง
Snow
สโนว หิมะ
Cloud
คเลาด เมฆ
Mist
มิสท หมอก
Fog
ฟ็อก หมอกหนา
Hail
เฮล ลูกเห็บ
Rainbow
เรนโบว รุ้งกินน้ำ
Clear sky
เคลีย-ซกาย ท้องฟ้าโปร่ง
Temperature
เทมเพอะเรเชอะ อุณหภูมิ
Fahrenheit
แฟเร็นไฮท องศาฟาเรนไฮต์
Celsius , Centigrade เซลเซียส, เซนทิเกรด องศาเซลเซียส, เซนติเกรด