เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
เรียนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
นิทานอีสป
หน้าแรกนิทานเด็ก นิทานอีสปเรื่องสั้น วิดีโอคลิปนิทาน บทเรียน ก-ฮ หัดเขียน A-Z หัดเขียนเลข 1-10 ศัพท์ภาษาอังกฤษ บทเรียนมานี มานะ ติดต่อเรา

คำศัพท์ฤดูกาลและสภาพอากาศภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ฤดูกาลและสภาพอากาศ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงว่า คำแปล
Cloud คลาวด์ เมฆ
cloudy คลาวดี มีเมฆมาก
ebb tide เอบ ไทด์ น้ำลง
fall ฟอลล์ ฤดูใบไม้ร่วง
flood tide ฟลัด ไทด์ น้ำขึ้น
fog ฟอก หมอก
foggy ฟอกกี้ มีหมอกมาก
hail เฮล ลูกเห็บ
hailstorm เฮลสทอร์ม พายุลูกเห็บ
haze เฮซ หมอกควัน
hazy เฮซซี สลัว เป็นหมอก
humidity ฮิวมิดิที ความชื้น
monsoon มอนซูน มรสุม
rain  shadow เรน  ชาโดว์ เขตเงาฝน  มีฝนตกน้อย
rainbow เรนโบว์ สายรุ้ง
rainy season เรนนี  ซีเซิน ฤดูฝน
season ซีเซิน ฤดูกาล
shower ชาวเวอร์ ฝนตกปรอยๆ
snow สโนว์ หิมะ
spring สพริง ฤดูใบไม้ผลิ
star สทาร์ ดาว
storm สทอร์ม พายุ
summer ซัมเมอร์ ฤดูร้อน
sun ซัน ดวงอาทิตย์
sunny ซันนี มีแดดจัด
temperature เทมเพอเรเชอร์ อุณหภูมิ
thunder ธันเดอร์ ฟ้าร้อง
thunderstorm ธันเดอร์สทอร์ม พายุฝนฟ้าคะนอง
weather forecast เวเธอร์  ฟอร์คาสท์ การพยากรณ์อากาศ
windy วินดี มีลมพัดแรง
winter วินเทอร์ ฤดูหนาว
autumn ออเทิม ฤดูใบไม้ร่วง
breeze บรีซ ลมพัดเบา ๆ
clear day เคลียร์  เดย์ วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส
climate ไคลเมท สภาวะอากาศ
cold โคลด์ หนาว
cool คูล เย็น
cyclone ไซโคลน พายุไซโคลน
depression ดีเพรสเชิน ความกดอากาศต่ำ
dew ดิว น้ำค้าง
downpour ดาวน์พอร์ ฝนตกหนักมาก
drizzle ดริซเซิล ฝนตกปรอยๆ 
dry ดราย แห้ง
flood ฟลัด น้ำท่วม
fresh wind เฟรช  วินด์ ลมหนาวที่พัดค่อนข้างแรง
frost ฟรอสท์ น้ำค้างแข็ง
heavy rain เฮฟวี  เรน ฝนตกหนัก
hot ฮอท ร้อน
humid ฮิวมิด ชื้น
hurricane เฮอริเคน พายุเฮอริเคน
isolated rain ไอโซเลทิด  เรน ฝนตกบางพื้นที่
light  rain ไลท์  เรน ปริมาณน้ำฝนเล็กน้อย
lightning ไลท์นิง ฟ้าผ่า
moderate rain มอเดอเรท  เรน ปริมาณน้ำฝนปานกลาง
rain เรน ฝน
sultry ซัลทรี ร้อนอบอ้าว
thunderbolt ธันเดอร์โบลท์ ฟ้าผ่า
tornado ทอร์นาโด พายุทอร์นาโด
tropical cyclone ทรอพิเคิล ไซโคลน พายุหมุนเขตร้อน
tropical depression ทรอพิเคิล  ดีเพรสเชิน พายุดีเปรสชั่นเขตร้อน
tropical storm ทรอพิเคิล  สทอร์ม พายุโซนร้อน
tsunami ซึนามิ คลื่นสึนามิ
twister ทวิสเทอร์ พายุหมุน, พายุทอร์นาโด
typhoon ไทฟูน พายุใต้ฝุ่น
warm วอร์ม อบอุ่น
weather เวเธอร์ อากาศ
weather report เวเธอร์ รีพอร์ท การายงานสภาพอากาศ
whirlwind เวิร์ลวินด์ ลมหมุน
widely scattered
rain
ไวด์ลี  สแคทเทอร์ด
เรน
ฝนตกกระจาย
เป็นแห่งๆ 
widespread  rain ไวด์สเพรด  เรน ฝนตกทั่วไป