เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
เรียนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
นิทานอีสป
หน้าแรกนิทานเด็ก นิทานอีสปเรื่องสั้น วิดีโอคลิปนิทาน บทเรียน ก-ฮ หัดเขียน A-Z หัดเขียนเลข 1-10 ศัพท์ภาษาอังกฤษ บทเรียนมานี มานะ ติดต่อเรา

คำศัพท์เกี่ยวกับเพศ sex vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเพศ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงว่า คำแปล
sex เซ็คซ เพศ,กาม,เกี่ยวกับเพศ
male เมล เพศชาย, ตัวผู้
female ฟี-เมล เพศหญิง, ตัวเมีย
child ไชล เด็ก, ลูกหลาน
children ชิล-ดเร็น เด็กๆ(หลายคน)
boy บอย เด็กชาย
girl เกิล เด็กหญิง
man แม็น บุรุษ,ผู้ชาย
men เม็น ผู้ชาย(หลายคน)
mankind แมน-ไคลด มนุษยชาติ,หมู่มนุษย์
woman วูแม็น สตรี,ยาย
young ยัง หนุ่ม,สาว,เยาว์
adult อะดัลท ผู้ใหญ่
old โอลด แก่ชรา,เก่า
mister (Mr.) มีซ-เทอะ นาย
mistress(Mrs.) มีซ-ทเร็ซ นาง
miss มิซ นางสาว