คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Calendar ปฏิทิน

คำศัพท์ Calendar
อ่านว่า คาเรนดาร์
แปลว่า ปฏิทิน

บทสนทนาภาษาอังกฤษตัวอย่าง

K: Can i borrow the calendar please.
Meeh: yes,sure.
K: Thank you.