นิทานเรื่องลาเจ้าอุบาย นิทานเรื่องลาเจ้าอุบาย
ลาตัวหนึ่งบรรทุกเกลือเต็ม
หลังมาจากริมทะเล...อ่านนิทาน
นิทานลาโง่กับสิงโต นิทานลาโง่กับสิงโต
มีสิงโตตัวหนึ่งคำรามในเวลา
ออกล่าเหยื่อ...อ่านนิทาน
นิทานลาทะนงตน นิทานลาทะนงตน
สิงโตเห็นลาตัวอ้วนอยู่ใน
คอกจึงค่อยๆเยื้องย่างเข้าไป..อ่านนิทาน
นิทานลิงอวดเก่ง นิทานลิงอวดเก่ง
มีชาวประมงคนหนึ่งวางอวน
ในเเม่น้ำ...อ่านนิทาน
นิทานลาหลายนาย นิทานลาหลายนาย
ลาเมื่อได้ทำงานอยู่ในสวน
ผลไม้..อ่านนิทาน
นิทานลาอยากร้องเพลง นิทานลาอยากร้องเพลง
จักจั่นมักจะส่งเสียงร้อง
เพลงอย่างไพเราะ...อ่านนิทาน