นิทานเรื่องเชิญสุนัข นิทานเรื่องเชิญสุนัข
สุนัขเฝ้าบ้านเศรษฐีเอ่ยชวนเพื่อนที่เป็นสุนัข...อ่านนิทาน
นิทานเต่ากับเป็ดป่า นิทานเต่ากับเป็ดป่า
เต่าตัวหนึ่งคิดว่าหากมัน สามารถเหาะขึ้นไปบนท้องฟ้า...อ่านนิทาน
นิทานดาวไก่น้อย นิทานดาวไก่น้อย
พระอาทิตย์ยามเย็นส่องแสง
นวลสี เหลืองอ่อยใกล้ลับภูเขา อ่านนิทาน
นิทานเทพารักษ์กับคนตัดไม้ นิทานเทพารักษ์กับคนตัดไม้
ชาวป่าผู้หนึ่ง ขณะเข้าไปตัดต้นไม้...อ่านนิทาน
นิทานต้นแอปเปิ้ลกับเด็ก นิทานต้นแอปเปิ้ลกับเด็ก
ต้นแอปเปิ้ลกับเด็กน้อยนานมาแล้ว มีต้นแอปเปิ้ลใหญ่อยู่ต้นนึง...อ่านนิทาน
นิทานคนขายตะเกียง นิทานคนขายตะเกียง
หมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ไกล
ความเจริญบ้านทุกหลังต่าง
ต้องจุดตะเกียง...อ่านนิทาน