เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
เรียนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
นิทานอีสป
หน้าแรกนิทานเด็ก นิทานอีสปเรื่องสั้น วิดีโอคลิปนิทาน บทเรียน ก-ฮ หัดเขียน A-Z หัดเขียนเลข 1-10 ศัพท์ภาษาอังกฤษ บทเรียนมานี มานะ ติดต่อเรา

การใช้Countable Noun คำนามนับได้

การใช้ Countable Nouns คำนาม

Countable Nouns (คำนามนับได้) คือคำที่สามารถนับจำนวนได้

  1. เป็นคำนามที่สัมผัสแตะต้องได้ เช่น dog,cat,rat,pencil,book
  2. เป็นคำนามที่แตะต้องไม่ได้สัมผัสไม่ได้ เช่น month,day,weekend,hour

คำนามที่นับได้นั้นเป็นได้ทั้ง

  • เอกพจน์(singular)คือ จำนวนเดียว
  • พหูพจน์(plural)คือ หลายตัว มากกว่า1
คำนามประเภท ตัวอย่างเช่น
เอกพจน์ (singular) dog,rat,cat,book,pencil,car,shirt,fish
พหูพจน์ (plural) dogs,rats,countries,days,cars,shirts,fishes

คำนามนับไม่ได้ Uncountable Noun click อ่านต่อ
การทำคำนามนับได้เอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์
click อ่านต่อ