เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
เรียนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
นิทานอีสป
หน้าแรกนิทานเด็ก นิทานอีสปเรื่องสั้น วิดีโอคลิปนิทาน บทเรียน ก-ฮ หัดเขียน A-Z หัดเขียนเลข 1-10 ศัพท์ภาษาอังกฤษ บทเรียนมานี มานะ ติดต่อเรา

การใช้ Uncountable Noun คำนามนับไม่ได้

การใช้ Uncountable Nouns คำนามนับไม่ได้

Uncountable Nouns (คำนามนับไม่ได้) คือ นามที่นับไม่ได้ อาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้(concrete nouns) ส่วนใหญ่จะเป็นชื่อเรียก ของเหลว ่ไม่สามารถนับหรือทำให้อยู่ในรูปพหูพจน์ได้ รวมไปจนถึง ความคิด การกระต่างๆที่เป็นนามธรรม(abstract nouns) ด้วยซึ่งนามกลุ่มนี้จะใช้ในรูปเอกพจน์เท่านั้น คำนามนามนับไม่ได้ มีดังนี้

 1. นามที่มีทั้ง มีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น water,honey,religion,milk,metal
 2. ชื่อภาษา เช่น Thai,English,Japanese,Italian,English,Chinese,Spanish
 3. กีฬา เช่น swimming,football,tennis,badminton
 4. ชื่อเฉพาะด้านต่าง เช่น medicine,history,chemistry,science,biography
 5. คำกริยาที่เป็น gerund พวกคำที่เติม ing ข้างหลัง เช่น walking, eating, learning,talking,flying
 6. นามธรรม เช่น anger,courage,satisfaction,knowledge

วิธีที่หาหน่วยใส่คำนามที่นับไม่ได้คือ

 1. นับตามลักษณะของภาชนะที่บรรรจุ เช่น A cup of coffee, A glass of beer,
  A bowl of soup
 2. นับตามลักษณะของสิ่งของ เช่น เป็นก้อน เป็นม้วน เป็นแถว เช่น A bar of soap,
  A loaf of bread, A roll of tissue
 3. นับตามปริมาณที่ได้จากการชั่ง การตวง และการวัด เช่นเป็นกิโลกรัม กรัม ขีด เช่น
  A kilo of pork, Three kilos of pork
ถึงแม้คำนามบางตัวทีเ่ป็นของเหลวจะนับไม่ได้แต่เราสามารถหาหน่วยใส่ให้เขาได้ เช่น ประโยคดังต่อไปนี้
ตัวอย่างการนับคำนามนับไม่ได้ ประโยคตัวอย่างเช่น
ลักษณะคำนามเป็นของเหลว I would like to drink a glass of milk please ?
ลักษณะคำนามเป็นของเหลว I would like a cup of coffee please?
ลักษณะคำนามเป็นก้อน I want to buy a bar of soap.
ลักษณะคำนามเป็นม้วน I bought a loaf of bread for breakfast.
ลักษณะคำนามที่ใช้การชั่งวัด I want to buy a kilo of pork for cooking.
ลักษณะคำนามเป็นของเหลว I want to buy a bottle of sauce for cooking.

ตัวอย่างคำนามที่นับไม่ได้

คำศัพท์ ความหมาย
food อาหาร
meat เนื้อ
bread ขนมปัง
rice ข้าว
butter เนยเหลว
jam ผลไม้กวน
chalk ชอล์ค
air อากาศ
wood ไม้
soap สบู่
milk นม
coffee กาแฟ
money เงิน
water น้ำ
tea ชา
beer เบียร์
juice น้ำผลไม้
ice น้ำแข็ง
ink น้ำหมึก
rain ฝน
silk ผ้าไหม
paper กระดาษ
powder แป้งฝุ่น
sugar น้ำตาล
pepper
พริกไทย
flour แป้ง
salt เกลือ
sand ทราย
grass หญ้า
oil น้ำมัน
land ที่ดิน
cotton ผ้าฝ้าย
toothpaste ยาสีฟัน
news ข่าว
hair ผม
swimming ว่ายน้ำ

คำนามนับได้ Countable Noun click อ่านต่อ
การทำคำนามนับได้เอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์
click อ่านต่อ