เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
เรียนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
นิทานอีสป
หน้าแรกนิทานเด็ก นิทานอีสปเรื่องสั้น วิดีโอคลิปนิทาน บทเรียน ก-ฮ หัดเขียน A-Z หัดเขียนเลข 1-10 ศัพท์ภาษาอังกฤษ บทเรียนมานี มานะ ติดต่อเรา

Nouns การทำคำนามนับได้ให้เป็นพหูพจน์

การทำคำนามนับได้ให้เป็นพหูพจน์

 1. เติม s หลังคำนามได้เลยเช่น
  • comb - combs หวี
  • computer - computers คอมพิวเตอร์
  • apple - apples แอปเปิ้ล
  • stamp - stamps แสตมป์
  • face - faces หน้า
  • cat --cats แมว
  • hat - hats หมวก
  • bag - bags กระเป๋า
  • girl - girls เด็กหญิง
  • boy - boys เด็กชาย

 2. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้่ายด้วย s ss sh ch x z ให้เติม es เช่น
  • glass - glasses แก้ว
  • dish - dishes จาน
  • bus - buses รถประจำทาง
  • church - churches โบสถ์
  • box - boxes กล่อง
  • quiz - quizes การสอบสั้นๆ
 3. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และ หน้า yเป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i
  แล้วเติม es
  เช่น
  • baby babies เด็กทารก
  • nappy nappies ผ้าอ้อม
  • family families ครอบครัว แต่หากหน้า y เป็นสระ ให้เติม s ได้เลย เช่น
  • key - keys กุญแจ
  • toy - toys ของเล่น

 4. คำนามที่ลงท้ายด้วย o แล้วหน้า o เป็นพยัญชนะ เติม es เช่น
  • tomato - tomatoes มันฝรั่ง
  • echo - echoes เสียงก้อง
  • torpedo - torpedoes ตอร์ปิโด
  • hero - heroes วีรบุรุษ
  • potato - potatoes มัน
  • แต่บางคำก็เติม s ได้ เลย
  • casino casinos บ่อนการพนัน
  • bamboo bamboo ไม้ไผ่
  • piano pianos เปียโน
  แต่ก็ยังมีคำนามบางคำที่ลงท้ายด้วย o บางคำที่เป็นข้อยกเว้น สามารถเติม s หรือ es ก็ได้ เช่น
  • buffalo - buffalos - buffaloes ควาย
  • mango - mangos - mangoes มะม่วง

 5. คำนามที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe เปลี่ยนให้เป็น v แล้ว เติม es เช่น
  • knife - knives มีด
  • wife - wives ภรรยา
  • leaf - leaves ใบไม้
  • wolf - wolves สุนัขป่า
  • life - lives ชีวิต
  • calf - calves ลูกวัว
  • loaf - loaves ขนมปังปอนด์
  • sheaf - sheaves รวงข้าว
  • shelf - shelves หิ้ง
  ***ข้อยกเว้น คำนามที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe ต่อไปนี้ ไม่ต้องเปลี่ยน f หรือ fe เป็น v ให้เติม s ได้เลย ได้แก่
  • chief - chiefs หัวหน้า
  • roof - roofs หลังคา
  • hoof - hoofs กีบ(เท้าสัตว์)
  • cliff - cliffs หน้าผา
  • proof - proofs ข้อพิสูจน์
  • strife - strifes การวิวาท
  • safe - safes ตู้นิรภัย
  • fife - fifes ขลุ่ย
  • turf - turfs พื้นหญ้า
  • dwarf - dwarfs คนแคระ
  • gulf - gulfs อ่าว
  • grief - griefs ความโศกเศร้า
  • reef - reefs หินโสโครก

  **ข้อยกเว้น คำนามที่เป็นพหูพจน์ได้ทั้ง 2 แบบ เช่นคำว่า
  • scarf - scarfs,scarves ผ้าพันคอ
  • staff - staffs,staves คณะบุคคล
  • roof - roofs,rooves หลังคา
  • wharf - wharfs, wharves ท่าเรือ
 6. คำนามที่ต้องเปลี่ยนรูปเมื่อทำให้เป็นพหูพจน์ ได้แก่
  • child - children เด็ก
  • goose - geese ห่าน
  • man - men ผู้ชาย
  • woman - women ผู้หญิง
  • mouse - mice หนู
  • ox - oxen วัวตัวผู้
  • tooth - teeth ฟัน
  • foot - feet เท้า
  • louse - lice หมัด เหา

 7. คำนามบางคำอยู่ในรูปเดียวกันทั้งเอกพจน์ และพหูพจน์
  • aircraft เครื่องบิน
  • herring ปลาเฮอริง
  • deer กวาง
  • species ชนิด
  • carp ปลาคาร์พ
  • salmon ปลาซาลมอน
  • bison วัวกระทิง
  • corps กองร้อย
  • fish ปลา
  • mackerel ปลาแมคเคอเรล
  • shellfishสัตว์น้ำที่มีเปลือก
  • series ชุด
  • sheep แกะ
  • trout ปลาเทร้า
  • barracks โรงเรือนทหาร

 8. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์ แต่ใช้อย่างเอกพจน์ เช่น
  • news ข่าว
  • politics การเมือง
  • economics เศรษฐศาสตร์
  • statistics วิชาสถิติ
  • mumps คางทูม
  • measles หัด

คำนามนับได้ Countable Noun click อ่านต่อ
คำนามนับไม่ได้ Uncountable Noun click อ่านต่อ