ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นฟรี
ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ นิทานเด็ก
อ่านต่อ
เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
รู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษ English Alphabet
หัดเขียนภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ A-Z
การอ่านออกเสียงพยัญชนะ
หัดเขียนภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ A-Z
ฝึกท่องคำศัพท์สีภาษาอังกฤษ
ฝึกท่องคำศัพท์สี คำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ
หัดท่องคำศัพท์วันทั้ง7วันภาษาอังกฤษ
หัดท่องคำศัพท์วันทั้ง7วันภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ ใช้ในชีวิตประจำวัน

รวมคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษเบื้องต้นพร้อมคำอ่าน

คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นประถม1ถึงชั้นประถม6 ให้คุณได้ลองฝึกหัดท่องจำทั้งตัวสะกด สระ และการออกเสียง จนสามารถนำไปออกเสียงและสร้างประโยคสนทนาภาษาอังกฤษและสื่อสารในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี คำศัพท์ส่วนใช้เป็นคำศัพท์หมวดต่างๆที่ใช้เป็นประจำอยู่บ่อยๆ บางคำเราพบเจอตั้งแต่ระดับอนุบาลซึ่งยังใช้อยู่ในทุกการสื่อสารรูปประโยคภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นแบบออนไลน์จึงเป็ยอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถนำไปฝึกเองหรือสอนลูกหลานท่านเองได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะนำไปฝึกอ่านออกเสียง พูดสนทนากับคู่สนทนาและสร้างเป็นประโยคภาษาอังกฤษได้จริง

นิทานเรื่องสั้นเรื่องอื่น